Wyszukiwanie dla „zdeptaj”

  1. To błędna forma, poprawna to zdepcz (od zdeptać).