Wyszukiwanie dla „zcinać”

  1. To błędna forma, poprawna to ścinać.