Wyszukiwanie dla „zadepta”

Czas wyszukiwania: 0,003 s.
  1. To błędna forma, poprawna to zadepcze (od zadeptać).