Wyszukiwanie dla „waśnio”

  1. To błędna forma, poprawna to waśni (wołacz od waśń).