Wyszukiwanie dla „taja”

  1. To błędna forma, poprawna to taje (od tajać).