Wyszukiwanie dla „szwędać się”

  1. To błędna forma, poprawna to szwendać się.