Wyszukiwanie dla „szerokorozumianym”

  1. To błędna forma, poprawna to szeroko rozumianym. Zobacz regułę razem, osobno czy z łącznikiem: przymiotniki złożone, przysłówek + imiesłów, przysłówek + przymiotnik.