Wyszukiwanie dla „szerokopojęty”

  1. To błędna forma, poprawna to szeroko pojęty, por. regułę razem, osobno czy z łącznikiem: przymiotniki złożone, przysłówek + imiesłów, przysłówek + przymiotnik.