Wyszukiwanie dla „spowolniający”

Czas wyszukiwania: 0,003 s.
  1. To błędna forma, poprawna to spowalniający (od spowalniać).