Wyszukiwanie dla „scinać”

Czas wyszukiwania: 0,013 s.
  1. To błędna forma, poprawna to ścinać.