Wyszukiwanie dla „rządane”

  1. To błędna forma, poprawna to żądane (od żądać).