Wyszukiwanie dla „rozpientka”

  1. To błędna forma, poprawna to rozpiętka.