Wyszukiwanie dla „przyszłem”

  1. To błędna forma, poprawna to przyszedłem (od przyjść).