Wyszukiwanie dla „przeczkole”

  1. To błędna forma, poprawna to przedszkole.