Wyszukiwanie dla „pokara”

  1. To błędna forma, poprawna to pokarze (od pokarać).