Wyszukiwanie dla „podupadnąć”

Czas wyszukiwania: 0,008 s.
  1. To błędna forma, poprawna to podupaść.