Wyszukiwanie dla „pawiów”

  1. To błędna forma, poprawna to pawi (od paw).