Wyszukiwanie dla „oznajmując”

Czas wyszukiwania: 0,003 s.
  1. To błędna forma, poprawna to oznajmiając (od oznajmiać).