Wyszukiwanie dla „oblegnąć”

  1. To błędna forma, poprawna to oblec.