Wyszukiwanie dla „nowopowstających”

Czas wyszukiwania: 0,003 s.
  1. To błędna forma, poprawna to nowo powstających. Zobacz regułę razem, osobno czy z łącznikiem: przymiotniki złożone, przysłówek + imiesłów, przysłówek + przymiotnik.