Wyszukiwanie dla „nowopowstały”

  1. To błędna forma, poprawna to nowo powstały. Zobacz regułę razem, osobno czy z łącznikiem: przymiotniki złożone, przysłówek + imiesłów, przysłówek + przymiotnik.