Wyszukiwanie dla „nienajwyższy”

  1. To błędna forma, zobacz informacje w regule razem, osobno czy z łącznikiem: nie + przymiotnik.