Wyszukiwanie dla „nie omal”

  1. To błędna forma, poprawna to nieomal.