Wyszukiwanie dla „kimi”

  1. To błędna forma, nie mówimy *kimi oni są, lecz kim oni są.