Wyszukiwanie dla „huligan”

  1. To błędna forma, poprawna to chuligan.