Wyszukiwanie dla „gwizdamy”

  1. To błędna forma, poprawna to gwiżdżemy (od gwizdać).