Wyszukiwanie dla „deaktywacja”

  1. To błędna forma, zobacz regułę słowotwórstwo: dez- czy de-.