Wyszukiwanie dla „Makoszowych”

Czas wyszukiwania: 0,035 s.
  1. To błędna forma, poprawna to (tych) Makoszowach (od Makoszowy).