Wyszukiwanie dla „żołędźmi”

  1. To błędna forma, poprawna to żołędziami (od żołądź).