Wyszukiwanie dla „średniozaawasowany”

  1. To błędna forma, poprawna to średnio zaawansowany. Zobacz regułę razem, osobno czy z łącznikiem: przymiotniki złożone, przysłówek + imiesłów, przysłówek + przymiotnik.