Wyszukiwanie dla „łgające”

  1. To błędna forma, poprawna to łżące (od łgać).