Wyszukiwanie dla „łżyli”

  1. To błędna forma, poprawna to łgali (od łgać).