Wyszukiwanie dla „łżyły”

  1. To błędna forma, poprawna to łgały (od łgać).