Wyszukiwanie dla „łżyły”

Czas wyszukiwania: 0,002 s.
  1. To błędna forma, poprawna to łgały (od łgać).