Wyszukiwanie dla „łżyłeś”

Czas wyszukiwania: 0,003 s.
  1. To błędna forma, poprawna to łgałeś (od łgać).