Wyszukiwanie dla „łżyła”

  1. To błędna forma, poprawna to łgała (od łgać).