Wyszukiwanie dla „łżyła”

Czas wyszukiwania: 0,004 s.
  1. To błędna forma, poprawna to łgała (od łgać).