Wyszukiwanie dla „łżył”

  1. To błędna forma, poprawna to łgał (od łgać).