Wyszukiwanie dla „łżenie”

  1. To błędna forma, poprawna to łganie (od łgać).