306 Przymiotniki złożone, przysłówek + imiesłów, przysłówek + przymiotnik
pisownia razem, osobno, z łącznikiem (I)

1. Przymiotniki złożone. Pisownia tych konstrukcji zależy od rodzaju relacji pomiędzy dwoma częściami danego zestawienia.

a) Przymiotniki złożone z członów nierównorzędnych znaczeniowo pisze się łącznie. Człon drugi wnosi znaczenie (w nim jest zawarte główne znaczenie całej konstrukcji), człon pierwszy to znaczenie dookreśla. np.

Uwaga 1:
Uwaga 2:
Uwaga 3:
Uwaga 4:

b) Przymiotniki złożone z (dwóch lub więcej) członów równorzędnych znaczeniowo pisze się z łącznikiem, np.

Uwaga 1:
Uwaga 2:

c) Przymiotniki złożone z więcej niż dwóch członów, w których początkowe człony są określeniem ostatniego, pisze się z łącznikiem, np.

Uwaga 1:
Uwaga 2:

2. W przepisach pisowni polskiej podaje się, że połączenie przysłówka z imiesłowem przymiotnikowym lub przymiotnikiem uważa się

Co zatem można poradzić? W razie wątpliwości

A kiedy możemy

Inne przykłady:


3. Uwaga: o mniej typowych połączeniach przeciwstawnych przymiotników przeczytasz w regule: pisownia razem, osobno, z łącznikiem (I): dwa przeciwstawne przymiotniki w jednym określeniu (typu nowy-stary mąż).

Pełna treść tej i 394 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book