Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 177. odmiana rzeczowników: zakończone w piśmie na -ea (-aa)

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone w piśmie na -ea, które wymawia się [ea], odmieniają się według następującego wzorca:


Rzeczowniki rodzaju męskiego osobowego zakończone w piśmie na -ea, które wymawia się [ea], odmieniają się

Istnieją też nieliczne rzeczowniki

Inna wymowa zakończenia -ea może powodować nieodmienność nazwy, np. Chelsea.
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 330 pozostałych reguł.

zamów