Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 328. obce znaki diakrytyczne: nazwy francuskie

Litery alfabetu różniące się od standardowych łacińskich to opatrzone znakami diakrytycznymi:
à, (À) â (Â), ç (Ç), é (É), è (È), ê (Ê), ë (Ë), î (Î), ï (Ï), ô (Ô), û (Û), ù (Ù), ü (Ü), ÿ (Ÿ)
oraz tak zwane ligatury, występujące w piśmie łacińskim:
œ, æ.
Podobnie jak w przypadku wszystkich innych znaków alfabetów łacińskich obce znaki diakrytyczne: nazwy obce (uwagi ogólne) w tekstach naukowych i urzędowych zaleca się ich zachowywanie w oryginalnej postaci.

W tekstach (...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów