Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 250. razem, osobno czy z łącznikiem: dwa rzeczowniki

Pisownia tych konstrukcji zależy od rodzaju relacji pomiędzy dwoma częściami danego zestawienia.

1. Zestawienia rzeczowników, w których człon pierwszy jest określany przez człon drugi (rzeczowniki są nierównorzędne znaczeniowo), należy zapisywać rozdzielnie, np.
(...)
Uwaga: (...)

2. (...)

Warto dodać, że czasami kłopotliwe jest (...)

Czasami dana pisownia jest wymuszona (...)

Dywizem łączy się też (...)

3. Rzeczowniki składające się z dwóch członów połączonych cząstką -o- mają pisownię łączną (bez łącznika). Zasada ta dotyczy (...)
Przykłady: (...)
Uwaga: (...)

Dodatek: (...)

4. Istnieje jeszcze jeden rodzaj (...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 334 pozostałych reguł.

zamów