Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 235. razem, osobno czy z łącznikiem: nie + przysłówek

Zasadniczo przeczące nie z przysłówkami piszemy łącznie.

Od tej zasady istnieje kilka odstępstw. Otóż nie piszemy rozdzielnie:
a) (...)
b) (...)
c) (...)
d) (...)
e) (...)
f) (...)
g) (...)
h) (...)

Uwaga: (...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 317 pozostałych reguł.

zamów