Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 264. interpunkcja: przecinki a zdanie podrzędne

Jedna zasada jest prosta i zapewne wszystkim znana: zdanie podrzędne zawsze oddzielamy przecinkiem od zdania nadrzędnego. Na przykład Udowodnij mi, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
A teraz powiedzmy, na co należy zwrócić uwagę.

1. Zdanie podrzędne oddzielamy od nadrzędnego przecinkiem niezależnie od

2. Zdanie podrzędne wydzielamy

3. Przecinek musi oddzielać zdanie podrzędne także wówczas, gdy

4. O przeciwnej sytuacji, to znaczy, gdy wyrażenie podrzędnie nie ma postaci zdania, piszemy w regule interpunkcja: zaimek względny na końcu zdania (Nie wiem(,) dlaczego).

5. Przed spójnikami, o których wiemy, że

6. Bardzo ważną zasadą jest

7. Przy zbiegu

8. Niektórzy uważają, że przecinka nie należy stawiać w zdaniach typu
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 327 pozostałych reguł.

zamów