Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 186. dawna odmiana, dawne formy: rzeczownikowy dopełniacz liczby mnogiej na -yj, -ij (funkcyj, balij)

W Dobrym słowniku nie podajemy już archaicznych form (...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 360 pozostałych reguł.

zamów