Kompendium dobrej polszczyzny

Słownik poprawnej polszczyzny 3218

To zbiór wszelkich potrzebnych informacji związanych z danym hasłem i znaczeniem: dotyczących poprawności (podać czy poddać w wątpliwość), interpunkcji (czy stawiać przecinek w tak jak), ortografii (Brueghel, Bruegel a może Breughel), odmiany i wymowy (jak odmieniać i wymawiać Aconcagua; końmi trojańskimi czy koniami trojańskimi). W ten sposób otrzymujesz nie tylko tradycyjny słownik poprawnej polszczyzny, ale też słownik ortograficzny, słownik interpunkcyjny, słownik wymowy itd. w jednym miejscu!

Poniżej prezentujemy zestawienie wszystkich informacji ze słownika poprawnej polszczyzny, które możesz znaleźć w serwisie. Co istotne, są one uzupełniane i dopisywane na bieżąco w odpowiedzi na zgłoszenia i prośby abonentów Dobrego słownika.

Zyskaj dostęp do wszystkich 3218 informacji poprawnościowych.
zamów
Wyświetlono 151 - 200 cennych informacji z 353
 • 151. pomarańcza — Pomarańcza czy pomarańcz?
 • 152. pomimo że — O przecinku przed pomimo że
 • 153. pomlaskać — Odmiana: pomlaszcze czy pomlaska
 • 154. po mojemu — Poprawne użycie
 • 155. pomóc — Czy mogę ci pomóc?
 • 156. pomóc — W czym mogę pomóc?
 • 157. ponadNiewiele ponad jedna czwarta... czy niewiele ponad jedną czwartą...
 • 158. ponadreglowy — Rzadkość użycia
 • 159. ponadto — Czy można pisać ponad to?
 • 160. po naszemu — Poprawne użycie
 • 161. poncz — Naponczować rumem?
 • 162. ponieważ — O by stojącym przy spójniku ponieważ
 • 163. PontanusPontanus a Pontan
 • 164. poń — Poprawne użycie
 • 165. popatrzećPopatrzyła czy popatrzyła się
 • 166. popatrzećPopatrzyć czy popatrzeć, popatrzył czy popatrzał
 • 167. popełnić — Odmiana: popełń czy popełnij?
 • 168. popielaty — Brązowy — brąz, a popielaty — ?
 • 169. po pierwsze — Interpunkcja: przecinek po po pierwsze
 • 170. popluskać — Odmiana: popluszcze czy popluska
 • 171. popołudnie — Po 12 w południe, czyli
 • 172. po południu — Tego błędu edytor tekstu nie podkreśli
 • 173. poprosićPoproszę szejk czy poproszę szejka?
 • 174. poprzez — O interpunkcji i poprawnym użyciu takiego poprzez
 • 175. poprzez — O przecinku w od... poprzez... po...
 • 176. poprzysiąc — Kłopoty z bezokolicznikiem, czyli poprzysiąc a poprzysięgnąć
 • 177. poprzysiąc — Jak odmieniać czasownik poprzysiąc?
 • 178. po ptakach — A może powinniśmy pisać po ptákach?
 • 179. Poquelin — Wymowa w odmianie
 • 180. por. — Użycie skrótu por.
 • 181. por. — Użycie
 • 182. porosnąćPorosnąć czy poróść
 • 183. porter — Odmiana: portera czy porteru?
 • 184. poruszyć — Gdy mówimy o uczuciach
 • 185. posądzać — Wymagania składniowe czasownika posądzać
 • 186. posądzeniePosądzenie w schematach składniowych
 • 187. posądzić — Wymagania składniowe czasownika posądzić
 • 188. posiadacz — O użyciu
 • 189. posiadać — Łączliwość czasownika posiadać
 • 190. posiadać — O być w posiadaniu, mieć coś w posiadaniu
 • 191. posłanka — Jak pisać do posłanki?
 • 192. posłanka — Czy posłanka to słowo niepoważne?
 • 193. posolić — Odmiana: posól czy posol?
 • 194. possibile — Użycie
 • 195. post — Odmiana: posta czy postu? Czy post odmienia się jak blog?
 • 196. post- — Cała prawda o pisowni przedrostka post-
 • 197. postać — Odmiana: postaci czy postacie
 • 198. postój — Odmiana: postojów czy postoi?
 • 199. poszwa — Odmiana: poszew czy poszw?
 • 200. pośladek — Użycie