Kompendium dobrej polszczyzny

Słownik poprawnej polszczyzny 3835

Wyświetlono 1 - 50 informacji poprawnościowych z 154
 • 1. o — Zapis
 • 2. o — |O lub nie o||
 • 3. OAS-owski — Rzadkość użycia
 • 4. obaOba czy obydwa? Obie czy obydwie?
 • 5. obaZ obu czy z oboma? Z oboma czy z obiema? Rekordowe wybory (o narzędniku)
 • 6. obaObaj adwokaci a obydwu adwokatów (o mianowniku)
 • 7. obaPrzyglądam się ob... adwokatom (o celowniku)
 • 8. obaRozmawiamy o ob... adwokatach (o miejscowniku)
 • 9. obaNie lubię ob... adwokatów (o dopełniaczu)
 • 10. obciec — Odmiana: o formach czasu przyszłego
 • 11. obejść — Nie obejdziesz jeziora
 • 12. objeździć — Odmiana: objeźdź czy objeździj?
 • 13. obojeOboje czy obydwoje?
 • 14. oboje — Rzeczpospolita Obojga Narodów i podobne użycia
 • 15. obojętnieObojętnie, czy pijesz... czy Obojętne, czy pijesz...?
 • 16. obojnactwoObojnactwo czy obojniactwo?
 • 17. obojnaczyObojnaczy czy obojniaczy?
 • 18. obojnak — Czy można mówić i pisać obojniak?
 • 19. obostrzyć — Użycie
 • 20. obowiązywalność — Czy to nas obowiązuje?
 • 21. obraz — Jaki film to obraz? I czy to poprawne?
 • 22. obrosnąć — Warianty: obrosnąć czy obróść
 • 23. obszar — Ku abstrakcyjnym obszarom
 • 24. obuwie — Obuwie są?
 • 25. oby — Czy oby?
 • 26. oby — Miejsce oby w zdaniu
 • 27. oby — Składnia oby
 • 28. obznajomić — O wariancie obznajmić
 • 29. obznajomić — O słowach obeznajmiać, obeznajmić, obeznajmiony
 • 30. ocenny — Poprawność przymiotnika ocenny
 • 31. ociec — O formach czasu przyszłego
 • 32. ociupinaOciupina sera leżała na blacie czy ociupinę sera leżało na blacie?
 • 33. ociupinę — Ograniczona pozycja składniowa
 • 34. ociupinkaOciupinka sera leżała na blacie czy ociupinkę sera leżało na blacie?
 • 35. ociupinkę — Ograniczona pozycja składniowa
 • 36. Octavien — Wymowa w odmianie
 • 37. oczar — Prawidłowy dopełniacz
 • 38. oczywiście — Interpunkcja: przecinek po oczywiście
 • 39. od — Buty od Prady, czyli od z nazwą firmy, projektanta itp.
 • 40. oda — Dopełniacz liczby mnogiej
 • 41. odciec — O formach czasu przyszłego
 • 42. oddział — Przyjęty na oddział czy do oddziału?
 • 43. odeń — Poprawne użycie
 • 44. odmowa — Odmowa ręki siostry, odmowa kotu śmietanki...
 • 45. odnośnie do — O poprawności odnośnie i odnośnie do
 • 46. Odo — Kiedy tego Odo, kiedy tego Odona, kiedy tego Oda, czyli jeszcze o odmianie imienia Odo
 • 47. odpowiadać — Ten miś odpowiada...
 • 48. odpowiedzialność — Czasowniki
 • 49. odpracować — Ustalam 24 grudnia jako dzień wolny od pracy, za odpracowaniem w sobotę 15 grudnia
 • 50. odprząc — Odmiana czasownika odprząc