Kompendium dobrej polszczyzny

3877 Słownik poprawnej polszczyzny
ortograficzny, interpunkcyjny i wymowy

Wyświetlono jedną informację poprawnościową
  • 1. źrebię — Połączenia z liczebnikiem
zapisz się na newsletter