Wyszukiwanie dla „pozciągać”

  1. To błędna forma, poprawna to pościągać.